قیمت پیچ و رولپلاک نما _ قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما

قیمت پیچ و رولپلاک نما ی ساختمان

قیمت پیچ و رولپلاک نما معمولا به صورت عددی محاسبه می شود یعنی متصدی با توجه به تعداد سنگ هایی که پیچ و رولپلاک می کند، هزینه آن را برآورد می کند.

عوامل دیگری همچون متراژ کار، ارتفاع نما، تعداد سنگ های نما، بزرگی و کوچکی سنگ ها، لق و یا محکم بودن سنگ ها، جنس سنگ و تعداد سنگ هایی که پیچ و رولپلاک می شوند همگی در تعیین قیمت تأثیر گذار هستند. هرچه وسعت کار زیادتر باشد تخفیف بیشتری می توان داد.

عوامل موثر در قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما

جنس سنگ، تعداد و سایز پیچ و رولپلاک مصرفی، مهم ترین موضوع تاثیر گذار در تعیین قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما می باشد.

موضوع بعدی استفاده از داربست می باشد که کارفرما می تواند برای کاهش هزینه، آن را به شرکت مورد نظر واگذار کند و از پرداخت هزینه جدا صرفه جویی کند.

موقعیت ساختمان در منطقه و وجود برق مورد نیاز نیز در قیمت پیچ و رولپلاک تاثیر گذار است.

در صورتی که کارفرما بعد از انجام پیچ رولپلاک نما بخواهد محل پیچ رولپلاک با سنگ نما هم رنگ و هم سطح شود، باید از بتونه و مواد مخصوص استفاده شود که هزینه آن نیز افزایش می یابد.

عوامل ذکر شده مهم ترین و اصلی ترین نکات در تعیین قیمت پیچ و رولپلاک نما می باشد که در زمان برآورد قیمت پروژه مطرح می شود.

همچنین پس از حضور در محل پروژه ممکن است عوامل دیگری نیز در قیمت تاثیر گذار باشد.